Урок 6

Как да променим нагласата и убежденията си? Още със раждането си всички започваме да възприемаме информацията, която ни се подава от външния свят – от родители, учители, приятели, книги, филми, семейството и всички, с които влизаме  в контакт. Възприемайки и обработвайки цялата тази информация, ние започваме да изграждаме за себе …

Continue reading

Share