Мисловни карти

Мисловните карти представляват метод, който спомага за по-ефективното използване на мозъка и могат да се прилагат в различни области от живота. За да се използват по-пълноценно могат да се допълват с различни цветове, обем, форми, символи, като по този начин усвояването и запаметяването на информация става по-бързо и лесно. Използването …

Continue reading

Share