Принципи на успеха – 10 част

Винаги подреждайте приоритетите и времето си така, че да отделяте най- много време на задачи, които са свързани с основните ви цели. Използвайте помощ за по-маловажни задачи.

Continue reading

Share