Урок 9

План за действие Всеки човек може да разработи подходяща стратегия за действие, да определи точно всяка цел, да има силна вяра и немерения, но без предприемането на конкретни действия всяка цел ще остане нереализирана. Изготвянето на план за действие, а след това и предприемането на такова, е от много голямо …

Continue reading

Share