Принципи на успеха – част 11

„Учените са установили, че обемът на нашето подсъзнание е 10 милиона пъти по-голям от този на съзнанието. Тази база данни е източник на нашите скрити и понякога гениални естествени способности. Или, иначе казано, една част от нас е много по-умна от цялото. И мъдрите хора постоянно се консултират с нея.” …

Continue reading

Share