Вдъхновяващи мисли

Когато  чувстваш благодарност, страхът изчезва и се появява изобилието. – Anthony Robbins Парите са силно емоционална тема. И много от емоциите,  които хората изпитват към парите са отрицателни: страх, срам, гняв .- Jerrold Mundis

Continue reading

Share